Veřejná finanční sbírka na pomoc Červeného kříže na Ukrajině:

číslo účtu: 333999/2700, variabilní symbol 1502

https://mail.centrum.cz/download.php?msg_id=0001000011ad001a27440556eb31&idx=1.2&filename=sb%C3%ADrka.png&r=67.85226770852101