Naše služby

  • Neregistrovaná sociální služba „Teplá židle“ (obdoba noclehárny) 
  • Ošacovací obchody ve Větřní u Pošty a v Kaplici na Náměstí 206
  • Městská ubytovna pro sociálně slabé občany na Tavírně 108 v Českém Krumlově
  • Aktivity pro děti – převážně letní městské a pobytové tábory, kroužky, soutěže