Junioři

Kontakty na představenstvo:

předsedkyně MS – Mgr. Eliška Voborská; eliska.voborska@seznam.cz

jednatelka MS – Eva Doláková; eva.dolakova@seznam.cz

revizorka MS – Michaela Podholová
delegát Valného shromáždění OS ČČK Český Krumlov – Mgr. Eliška Voborská; eliska.voborska@seznam.cz