Junioři Český Krumlov

Kontakty na představenstvo:

předsedkyně MS – Mgr. Eliška Voborská; eliska.voborska@seznam.cz

jednatelka MS – Eva Doláková; eva.dolakova@seznam.cz

revizorka MS – Michaela Podholová
delegát Valného shromáždění OS ČČK Český Krumlov – Mgr. Eliška Voborská; eliska.voborska@seznam.cz

V roce 2018 slaví Místní skupina JUNIOR 10 let od svého založení (přechod z Mládeže ČČK). Rádi bychom proto právě v tomto roce přijali co nejvíce nových členů. Členem ČČK se mohou stát i děti již od 6-ti let věku za 100,-Kč ročního členského příspěvku, za který ovšem nabízíme spousty výhod a programů pro děti.

Neváhejte nás proto kontaktovat  na e-mail: ceskykrumlov@cervenykriz.eu