Bazárek za 5 kaček – ohlédnutí

Ve dnech 23. – 24. 4. 2023 se konal první dobročinný bazar s věcmi pro děti i dospělé v Černé v Pošumaví ve spolupráci s MS ČČK ČK. Účast i prodejnost byla hojná, atmosféra pohodová, zkrátka byla vidět chuť pomáhat ostatním. Podařila se vybrat krásná částka – 13 600 Kč, která byla dne 22. 5. 2023 s veškerými náležitostmi předána mamince chlapečka z českokrumlovska, který má trvalé následky po onkologické léčbě. Děkujeme maminkám z Černé v Pošumaví, členkám MS ČČK ČK, obci Černá v Pošumaví, dárcům oblečení, přispěvatelům a všem, kteří se na této dobročinnosti podíleli. Další obdobný bazar je plánován v listopadu.