O nás

Kdo jsme?

Český červený kříž je humanitární občanské sdružení působící na celém území České republiky. Působí zejména v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.

V současné době má ČČK celkem 17 tisíc členů a dobrovolníků sdružených ve 489 Místních skupinách, které spadají pod 66 oblastních spolků ČČK registrovaných u Výkonné rady ČČK.
Český červený kříž je humanitární občanské sdružení. Je jedinou státem uznanou a mezinárodně potvrzenou národní společností Červeného kříže na území České republiky. Ve smyslu Ženevských úmluv (dohod, konvencí) je pomocnou organizací vojenské zdravotní služby.
Jeho postavení a hlavní úkoly jsou upraveny Zákonem č.126/1992 Sb. o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži.

Mezinárodním výborem Červeného kříže byl Český červený kříž uznán 26.8.1993 a za člena Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce byl přijat 25.10.1993.

Ve své činnosti Český červený kříž navazuje na své předchůdce – na „Vlastenecký pomocný spolek pro Království české“, který byl založen 5.září 1868 a na Československý červený kříž, který byl založen 6.února 1919.

Český červený kříž, jako samostatná organizace, byl po rozdělení ČSČK registrován Ministerstvem vnitra ČR dne 10. 6. 1993 pod čj. VS/1-20998/93-R

Znak červeného kříže

Znak červeného kříže na bílém poli je primárně určen k ochraně zdravotníků, zdravotnických objektů a materiálu, jakož i raněných a nemocných osob:

Dále se užívá k označení příslušnosti ke složkám Červeného kříže a Červeného půlměsíce:

Užívat jej lze i v některých dalších případech.

 

Na této stránce naleznete:

  • pravidla pro používání znaku (a názvu) červeného kříže
  • Ženevské úmluvy (vybraná ustanovení o užívání znaku)
  • zákon o ochraně znaku a názvu Červeného kříže (č.126/1992 Sb.) a § 265 trestního zákona (č.140/1961 Sb.)
  • souhlasy vydané Českým červeným křížem k užívání znaku ČK

Problematika znaku červeného kříže a jeho užívání souvisí těsně s mezinárodním humanitárním právem.