O nás

                    1919 – 2019

Prezident republiky T. G. Masaryk svým dopisem ze dne 6.února 1919 vyhověl žádosti o vyslovení souhlasu se vznikem nové organizace a se jmenováním své dcery dr. Alice Masarykové do funkce předsedkyně ČSČK. Toto datum je tedy považováno za oficiální datum založení Československého červeného kříže.

 

Kdo jsme?

Český červený kříž je humanitární občanské sdružení působící na celém území České republiky. Působí zejména v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.

V současné době má ČČK celkem 17 tisíc členů a dobrovolníků sdružených ve 489 Místních skupinách, které spadají pod 66 oblastních spolků ČČK registrovaných u Výkonné rady ČČK.
Český červený kříž je humanitární občanské sdružení. Je jedinou státem uznanou a mezinárodně potvrzenou národní společností Červeného kříže na území České republiky. Ve smyslu Ženevských úmluv (dohod, konvencí) je pomocnou organizací vojenské zdravotní služby.
Jeho postavení a hlavní úkoly jsou upraveny Zákonem č.126/1992 Sb. o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži.

Mezinárodním výborem Červeného kříže byl Český červený kříž uznán 26.8.1993 a za člena Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce byl přijat 25.10.1993.

Ve své činnosti Český červený kříž navazuje na své předchůdce – na „Vlastenecký pomocný spolek pro Království české“, který byl založen 5.září 1868 a na Československý červený kříž, který byl založen 6.února 1919.

Český červený kříž, jako samostatná organizace, byl po rozdělení ČSČK registrován Ministerstvem vnitra ČR dne 10. 6. 1993 pod čj. VS/1-20998/93-R

Znak červeného kříže

Znak červeného kříže na bílém poli je primárně určen k ochraně zdravotníků, zdravotnických objektů a materiálu, jakož i raněných a nemocných osob:

Dále se užívá k označení příslušnosti ke složkám Červeného kříže a Červeného půlměsíce:

Užívat jej lze i v některých dalších případech.

 

Na této stránce naleznete:

  • pravidla pro používání znaku (a názvu) červeného kříže
  • Ženevské úmluvy (vybraná ustanovení o užívání znaku)
  • zákon o ochraně znaku a názvu Červeného kříže (č.126/1992 Sb.) a § 265 trestního zákona (č.140/1961 Sb.)
  • souhlasy vydané Českým červeným křížem k užívání znaku ČK

Problematika znaku červeného kříže a jeho užívání souvisí těsně s mezinárodním humanitárním právem.