Brloh

Kontakty na představenstvo:

předsedkyně MS – Dana Jungwithová; tel. 724 822 898

jednatelka MS – Vlasta Šustová; tel. 721 684 023

revizoři MS – Anna Proboštová a Miluše Vacková
delegát Valného shromáždění OS ČČK Český Krumlov – Marie Anderlová