Humanitární jednotka

Humanitární jednotka OS ČČK ČK v aktuální podobě funguje od roku 2011, kdy byla ustanovena. K letošnímu roku 2019 se skládá z deseti aktivních členů, čímž formálně spadá do humanitárních jednotek druhé kategorie. Jsme mladý dynamický kolektiv, který se setkává i vně ČČK. Naši členové jsou soustavně školeni a připravováni tak, aby v případě jejich nasazení do ostré akce, mohli být k užitku všem účastníkům mimořádné události.

Mimořádnými událostmi se v našich zeměpisných šířkách rozumí především povodně, blackouty, požáry a další situace, při kterých je třeba zajistit základní životní potřeby postiženým.

V rámci hierarchie, která je v humanitárních jednotkách ČČK nastavena, spadáme pod velení pověřeného OS ČČK ČB. Naše dlouhodobé cíle jsou rozšiřování členské základny, vzdělávání stávajících členů a udržování dobrých vztahů s IZS a krizovým řízením města Český Krumlov. Plnění daných cílů by mělo zajistit hladký chod týmu při mimořádných událostech, u kterých budeme účastni.

Veškeré aktivity, které v rámci humanitárních jednotek vyvíjíme, jsou na dobrovolné bázi. Skýtají však příležitost naučit se věci, které mohou být k užitku i v běžném každodenním životě.

Naše HJ se kromě standardních typových činností zabývá vývojem softwarové podpory pro krizové řízení HUT (humanitarian unit tool). V rámci dobrovolnictví se je možné taktéž zapojit do jejího vývoje.

V roce 2020 byla platforma HUT využita ve dvou ostrých akcích:

Povodně na Uničovsku: https://www.facebook.com/uktcck/posts/4203370939687975

Monitoring seniorů v Horní Plané:  https://www.facebook.com/cckckrumlov/posts/241054097279237

HUT – prezentace

Během roku 2019-2020 se naší HJ podařilo sehnat darem materiál pro počítačové vybavení krizového štábu (tzv. štábní bednu). Ta obsahuje 5x notebook, 5x monitor, projektor, tiskárnu a router se SIM s neomezeným připojením. Všem dárcům děkujeme – https://cckck.cz/sponzori/

15.10.2020 naše HJ pustila do světa portál https://darujnotebook.cz sloužící pro propojení škol poptávajících výpočetní techniku a potenciálních dárců z řad lidí a firem. Tato aktivita má celorepublikový přesah.

1.11.2020 Spouštíme Měsíční výzvu, která má za úkol procvičit nejen mozkové závity, ale i nohy při procházkách na méně známá místa v blízkém okolí Českého Krumlova

 

V případě zájmu o členství v naší humanitární jednotce vám rádi poskytneme další informace na emailu petr.smetana(zavináč)cckck.cz.

 

 

 

 

.