Český Krumlov

Kontakty na představenstvo
předseda MS ČČK
Heidi Ruschaková , e-mail: heidiruschakova@centrum.cz

jednatel MS ČČK a delegát Valného shromáždění OS ČČK
Jana Palmová, e-mail: jfable@seznam.cz

pokladník MS ČČK
Markéta Tomandlová, e-mail: marketatom@centrum.cz

revizoři MS ČČK
Eugenie Klufová, e-mail: klufova.eug@centrum.cz 
Petra Štěrbová, e-mail: petrasterbova@post.cz

Humanitární jednotka / vývoj aplikace HUT
Petr Smetana , e-mail: petr.smetana@cckck.cz