Český Krumlov

Kontakty na představenstvo:
předseda MS ČČK – Heidi Ruschaková , e-mail: heidiruschakova@centrum.cz
jednatel MS ČČK a delegát Valného shromáždění OS ČČK  – Jana Palmová, e-mail: jfable@seznam.cz
pokladník MS ČČK – Markéta Tomandlová, e-mail: marketatom@centrum.cz
revizoři MS ČČK – Eugenie Klufová, e-mail: klufova.eug@centrum.cz a Petra Štěrbová, e-mail: petrasterbova@post.cz