Upoutávka na lázeňské rekondiční pobyty Českého červeného kříže určené pro seniory

Bližší informace naleznete na stránkách Českého červeného kříže
http://www.cervenykriz.eu/

luhacovice