„Teplá židle“ – obdoba noclehárny

Aktuálně otevřeno: zavřeno

Tel. kontakt na správce (vždy v době od 20.00 hod do 8.00 hod.):  739 139 564 

Nová služba  „Teplá židle“ (obdoba noclehárny)

Projekt „Teplá židle“ je nová služba, zřízená místo noclehárny. Umožní osobám bez přístřeší přečkat mrazivou noc v teple, a to v době od 20:00 hod. do 8:00 hod., prostory musí klient opustit ráno, nejdéle do 8:00 hod. V tomto čase je možné přečkat mrazivou noc na židli, případně bude možné využít karimatku a spací pytel nebo deku.

Služba bude poskytována v zimní sezoně 2018/2019 bezplatně.

Klientovi budou poskytnuty teplé nápoje, polévka, ve výjimečných případech nevařené potraviny (konzerva, pečivo).  V případě potřeby bude klientovi nabídnuto zdarma ošacení.

Služba bude provozována v prostorách Oblastního spolku Českého červeného kříže, na adrese – Sídliště Vyšný 48, Český Krumlov. Jedná se o jednu místnost, která je vybavena židlemi a stolem, WC a umyvadlem.  Tento projekt byl zrealizován ve spolupráci s ČČK a Městem Český Krumlov, který tuto službu zaštítí finančně. ČČK pak službu zajistí personálně, kdy na této adrese bude po dobu otevření na provoz vždy dohlížet správce, a to bez ohledu na víkendy a na svátky, vyjma Štědrého dne. Služba bude fungovat v zimních měsících (předpokládáme do března 2019) a to vždy jen po dobu mrazivého počasí, kdy teplota v noci klesne pod – 5 °C dle předpovědi počasí.

Kritéria přijetí:

  • klient nesmí být agresivní, konfliktní a pod vlivem alkoholu či drog
  • klient by se měl prokázat OP
  • klient musí být ve stavu, který umožňuje poskytnutí této služby (možnost poskytnutí hygieny si může domluvit na ubytovně Tavírna 108 v pracovních dnech době od 10.00 hod. do 18.00 hod.; tel.č. na správce ubytovny 603 270 500)
  • pokud klient přijde s domácím zvířetem (psem apod.), nelze mu službu poskytnout.

V prostorách ČČK, kde bude služba poskytována, platí přísný zákaz kouření a požívání alkoholu a  jiných omamných látek. Současně je zakázáno vnášení jakýchkoliv zbraní a zdraví či života ohrožujících předmětů.