Kurz Zdravotník zotavovacích akcí – Změna termínu konání (původní termín 10.-11.11.)

8. prosince 2018 – 9. prosince 2018 – ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ [ZZA] + základy vodní záchrany – termín pro praktickou část v bazénu + teorii záchrany na vodě bude ještě upřesněn – Oblastní spolek Českého červeného kříže Český Krumlov má akreditaci tohoto kurzu od MŠMT ČR. Absolventi tohoto kurzu jsou dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění oprávněni vykonávat zdravotníky na zotavovacích a podobných akcích a školách v přírodě. Vydávaný průkaz má mezinárodní platnost. Uchazeči získají znalosti teoretické i praktické první pomoci, základy hygieny a epidemiologie ve školním zařízení, náměty pro práci s dětmi v oblasti první pomoci. Délka kurzu je 41 vyučovacích hodin. Lektoři mají řádné vysokoškolské vzdělání. Platnost kurzu je na 4 roky, poté je nutné doškolení v rozsahu 8 hodin.  Cena je 2000,- Kč.

Systém výuky školení první pomoci
Sobota 8. prosince  2018 od 9:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 19:30 hodin
První pomoc – teoretická část I.
První pomoc – teoretická část II.

Neděle 9. prosince  2018 od 9:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 19:30 hodin
– Základy zdravotnické dokumentace
– Péče o nemocného
– Hygiena výživy na zotavovací akci
– Hygiena a epidemiologie
– Anatomie a fyziologie lidského těla
– Práva a povinnosti zdravotníka zotavovací akce
– Základní znalosti o činnosti a funkčnosti ČK
– Transport raněných + první pomoc
– Závěrečné shrnutí a ukončení výuky

sobota 8.12.2018
Doškolení ZZA –
8 hodin. Cena je 800,- Kč.

V případě zájmu o kurz nás neváhejte kontaktovat na mobil +420 739 661 561 nebo e-mail ceskykrumlov@cervenykriz.eu

Lektor kurzu: Mgr.Pavel Fošum; kontakt: pavel.fosum@gmail.com