Kurz ZZA – zdravotník zotavovacích akcí

Jedná se o 40ti hodinový, tedy nejobsáhlejší kurz pro dospělou veřejnost. Je určený především pro zájemce o práci zdravotníka na táborech, školách v přírodě a dalších akcích pro děti a mládež. Kurz je zaměřen na správné zvládnutí první pomoci u život ohrožujících stavů i při běžných úrazech. Získáte znalosti o hygienických předpisech a dalších legislativních povinostech pro pořádání zotavovacích akcí pro děti a mládež a při péči o nemocné. Teoretický výklad je kombinován s praktickým nácvikem při modelových situacích, včetně použití externího defibrilátoru. Kurz máme akreditovaný u MŠMT.

Kurz bude probíhat v Českém Krumlově. Výuka je rozdělena do dvou víkendů: 22. 10. a 23. 10. proběhe první část. Druhá bude 12. 11. a 13. 11.

Kurz je zakončen zkouškou složenou z písemného testu a praktického cvičení. Po úspěšném složení obdržíte certifikát opravňující Vás k výkonu zdravotníka na zotavovací akci.

Cena kurzu je 2 800,- Kč. Cena zahrnuje učebnici.